+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Башталгыч класстардын мугалимдери үчүн математика предмети боюнча усулдук материалдар

Англис тили окуу китептеринин аудиожазуулары

Англис тили окуу китептерине календардык-тематикалык пландар

М.И.Моронун "Математика" китептерине календардык-тематикалык пландар (1-4-класс)

"Кыргыз тили" окуу китебине календардык-тематикалык пландар жана китептин беттери (7-класс, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн)

“Орус тили” окуу китебине календардык-тематикалык пландар жана китептин беттери (7-класс, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн)

"Англис тили. 7-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

"Англис тили. 4-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

"Англис тили. 3-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

М.И.Моронун "Математика. 2-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

М.И.Моронун "Математика. 1-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

"Орус тили. 6-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

"Орус тили. 5-класс" окуу китебине методикалык колдонмо

"Кыргыз тили. 6-класс" окуу китебине методикалык колдонмо