+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Аталышы
Баасы
(сом)
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

1.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

270

2.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

270

3.

«Англис Тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

270

4.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

5.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

6.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

7.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

8.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

380

9.

«Русский язык», 7-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева)

270

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

10.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

270

11.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

270

12.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

270

13.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина)

270

14.

«Информатика», 5-6-класс (А.А.Беляев, И.Н.Цыбуля, Л.А.Самыкбаева, Н.Н.Осипова, У.Э.Мамбетакунов )

200

15.

«Информатика», 7-9-класс (И.Н.Цыбуля, Л.А.Самыкбаева, А.А.Беляев, Н.Н.Осипова, У.Э.Мамбетакунов )

200

16.

«Химия», 10-класс (Л.М.Кузнецова, В.В.Москва, Б.С.Рыспаева)

270

17.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

18.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

19.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

20.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

21.

«Азбука», 1-класс (В.Г.Горецкий), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

380

22.

«Кыргыз тили», 7-класс (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

270

23.

«Геометрия», 7-9-класс (Л.С.Атанасян), адаптацияланган басылыш

320

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

24.

«Англис тили», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

90

25.

«Англис тили», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

90

26.

«Англис тили», 5-класс» (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

180

27.

«Англис тили», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

200

28.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

180

29.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

180

30.

«Англис тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

180

31.

«Мекен таануу», 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

180

32.

«Мекен таануу», 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

180

33.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

90

34.

«Русский язык», 3-класс (В.А.Булатова, Ч.М.Мусаева), эки бөлүктөн турган комплект

180

35.

«Русский язык», 4-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

180

36.

«Русский язык», 5-класс (Н.П.Задорожная), эки бөлүктөн турган комплект

180

37.

«Русский язык», 6-класс (Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

180

38.

«Русский язык», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

90

39.

«Русский язык. Справочные материалы к учебнику и рабочей тетради», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

90

40.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

41.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

42.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

43.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

44.

«Английский язык», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

90

45.

«Английский язык», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

90

46.

«Английский язык», 5-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

180

47.

«Английский язык», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

200

48.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

180

49.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

180

50.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

180

51.

«Родиноведение», 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

180

52.

«Родиноведение», 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

180

53.

«Русский язык», 5-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

180

54.

«Русский язык», 6-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

180

55.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

180

56.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

57.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

58.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

59.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

60.

«Прописи», 1-класс (В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова), төрт бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

180

 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор 

 
61.

«Англис тили», 3-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300

62.

«Англис тили», 4-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300

 63. 

«Англис тили», 5-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

400

64.

«Англис тили», 6-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева

400

 65. 

«Англис тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева) 

 400 
 66. 

«Англис тили», 8-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)  

400
 67.  

«Англис тили», 10-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

400
68. 

«Орус тили. 1-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

 600
69. 

 «Орус тили. 7-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная)

 250
 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор  

 
70. 

«Английский язык. 3 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова, Г.Д.Назарбекова)

300
71. 

 «Английский язык. 4 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева, А.А.Жолчиева)

 300 
72.

«Английский язык. 5 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута, А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

400
73.

«Английский язык. 6 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева, Г.Д.Назарбекова, А.А.Жолчиева)

400
74.

«Английский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

400
 75.

 «Английский язык. 8 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400 
76.

«Английский язык. 10 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

400
77.

«Русский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина) 

300
78.

«Кыргыз тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

500

 

Төмөнкү телефондор менен заказ берсеңиздер болот:
0556 07 11 81, 0505 071181 (Whatsapp) Замир;
0557 77 79 62 (Whatsapp) Ильдар;
0550 63 01 10 (Whatsapp) Тахир.