+996 559 50 01 66
+996 558 63 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Аталышы
Баасы
(сом)
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

1.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

 420    

2.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

420

3.

«Англис Тили», 9 класс (Т.М.Лоуренс, Ж.К.Казенова)

390

4.

«Англис Тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

390

5.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

6.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

7.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

8.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

9.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

610

10.

«Русский язык», 7-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева)

420

11.

«Русский язык», 8-класс (Н.П.Задорожная, Г.С.Чепекова)

420

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

12.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

420

13.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

420

14.

«Английский язык», 9 класс (Т.М.Лоуренс, Ж.К.Казенова)

390

15.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

390

16.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина)

420

17.

«Химия», 10-класс (Л.М.Кузнецова, В.В.Москва, Б.С.Рыспаева)

420

18.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

19.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

20.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

21.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

22.

«Азбука», 1-класс (В.Г.Горецкий), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

610

23.

«Кыргыз тили», 7-класс (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

390

24.

«Кыргыз тили», 8 класс (А.А.Оморова, Т.И.Ботбаева, Г.К.Эшпаева) 

420

25.

«Геометрия», 7-9-класс (Л.С.Атанасян), адаптацияланган басылыш

450

26.

«История Кыргызстана», 8-класс (Т.Н.Омурбеков, Т.К.Чоротегин)

250

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

27.

«Англис тили», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

160

28.

«Англис тили», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

160

29.

«Англис тили», 5-класс» (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

320

30.

«Англис тили», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

320

31.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

320

32.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

320

33.

«Англис тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

320

34.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

160

35.

«Русский язык», 3-класс (В.А.Булатова, Ч.М.Мусаева), эки бөлүктөн турган комплект

320

36.

«Русский язык», 4-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

320

37.

«Русский язык», 5-класс (Н.П.Задорожная), эки бөлүктөн турган комплект

320

38.

«Русский язык», 6-класс (Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

320

39.

«Русский язык», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

160

40.

«Русский язык. Справочные материалы к учебнику и рабочей тетради», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

160

41.

«Русский язык», 8 класс (Н.П. Задорожная, Г.С.Чепекова), комплект из двух частей

320

42.

«Мен жана дүйнө», 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

320

43.

«Мен жана дүйнө», 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

320

44.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

45.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

46.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

47.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320
Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер
48.

«Кыргыз тили», 5 класс (А.А.Оморова, Ж.А.Медералиева),эки бөлүктөн турган комплект

320

49.

«Кыргыз тили», 6 класс (А.А.Оморова, Ж.А.Медералиева), эки бөлүктөн турган комплект

320

50.

«Английский язык», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

160

51.

«Английский язык», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

160

52.

«Английский язык», 5-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

320

53.

«Английский язык», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

320

54.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

320

55.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

320

56.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

320

57.

«Русский язык», 5-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

320

58.

«Русский язык», 6-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

320

59.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

320
60. 

«Я и мир», 1-класс (О.В.Солошенко, Г.Д.Токтобаева), төрт бөлүктөн турган комплект

700

61.

«Я и мир», 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

280

62.

«Я и мир», 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

280

63.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

64.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

65.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

66.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320

67.

«Прописи», 1-класс (В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова), төрт бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

320
 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор 

 
68.

«Англис тили», 3-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

250

69.

«Англис тили», 4-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

250

 70. 

«Англис тили», 5-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

350

71.

«Англис тили», 6-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева

400

 72. 

«Англис тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева) 

 400
 73. 

«Англис тили», 8-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)  

400
 74.  

«Англис тили», 10-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300
75. 

«Орус тили. 1-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

 600
76. 

 «Орус тили. 7-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная)

 250
77.

 «Орус тили. 8-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Г.С.Чепекова)

300
 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор  

 
78. 

«Английский язык. 3 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова, Г.Д.Назарбекова)

250
79. 

 «Английский язык. 4 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева, А.А.Жолчиева)

 250
80.

«Английский язык. 5 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута, А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

350
81.

«Английский язык. 6 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева, Г.Д.Назарбекова, А.А.Жолчиева)

400
82.

«Английский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

400
 83.

 «Английский язык. 8 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400 
84.

«Английский язык. 10 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

300
85.

«Русский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина) 

300
86.

«Кыргыз тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

500