+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Аталышы
Баасы
(сом)
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

1.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

  400    

2.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400

3.

«Англис Тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

370

4.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

5.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

6.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

7.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

8.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

560

9.

«Русский язык», 7-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева)

400

10.

«Русский язык», 8-класс (Н.П.Задорожная, Г.С.Чепекова)

370

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептер

11.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

400

12.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

400

13.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

370

14.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина)

400

15.

«Химия», 10-класс (Л.М.Кузнецова, В.В.Москва, Б.С.Рыспаева)

400

16.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

17.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

18.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

540

19.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

20.

«Азбука», 1-класс (В.Г.Горецкий), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

560

21.

«Кыргыз тили», 7-класс (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

370

22.

«Геометрия», 7-9-класс (Л.С.Атанасян), адаптацияланган басылыш

450

23.

«История Кыргызстана», 8-класс (Т.Н.Омурбеков, Т.К.Чоротегин)

250

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

24.

«Англис тили», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

135

25.

«Англис тили», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

135

26.

«Англис тили», 5-класс» (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

270

27.

«Англис тили», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

270

28.

«Англис тили», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

270

29.

«Англис тили», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

270

30.

«Англис тили», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

270

31.

Мен жана дүйнө, 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

270

32.

Мен жана дүйнө, 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

270

33.

«Русский язык», 1-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

135

34.

«Русский язык», 3-класс (В.А.Булатова, Ч.М.Мусаева), эки бөлүктөн турган комплект

270

35.

«Русский язык», 4-класс (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

270

36.

«Русский язык», 5-класс (Н.П.Задорожная), эки бөлүктөн турган комплект

270

37.

«Русский язык», 6-класс (Г.К.Таирова), эки бөлүктөн турган комплект

270

38.

«Русский язык», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

135

39.

«Русский язык. Справочные материалы к учебнику и рабочей тетради», 7-класс (Н.П. Задорожная, Ч.М.Мусаева)

135

40

«Русский язык», 7-класс (Н.П. Задорожная, Г.С.Чепекова), эки бөлүктөн турган комплект

270

41.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

42.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

43.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

44.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270
Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн жумушчу дептерлер

45.

«Английский язык», 3-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева)

135

46.

«Английский язык», 4-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

135

47.

«Английский язык», 5-класс (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева), эки бөлүктөн турган комплект

270

48.

«Английский язык», 6-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

270

49.

«Английский язык», 7-класс (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута), эки бөлүктөн турган комплект

270

50.

«Английский язык», 8-класс (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева), эки бөлүктөн турган комплект

270

51.

«Английский язык», 10-класс (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова), эки бөлүктөн турган комплект

270

52.

Я и мир, 3-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

270

53.

Я и мир, 4-класс (Е.А.Бухова, О.В.Солошенко, Е.П.Шаповалова), эки бөлүктөн турган комплект

270

54.

«Русский язык», 5-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

270

55.

«Русский язык», 6-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

270

56.

«Русский язык», 7-класс (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина), эки бөлүктөн турган комплект

270

57.

«Математика», 1-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

58.

«Математика», 2-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

59.

«Математика», 3-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

60.

«Математика», 4-класс (М.И.Моро ж.б.), эки бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270

61.

«Прописи», 1-класс (В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова), төрт бөлүктөн турган комплект, адаптацияланган басылыш

270
 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор 

 
62.

«Англис тили», 3-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

250

63.

«Англис тили», 4-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

250

 64. 

«Англис тили», 5-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

350

65.

«Англис тили», 6-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева

380

 66. 

«Англис тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева) 

 380 
 67. 

«Англис тили», 8-класс окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)  

380
 68.  

«Англис тили», 10-класс окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева) 

300
69. 

«Орус тили. 1-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Ч.М.Мусаева, Г.К.Таирова)

 600
70. 

 «Орус тили. 7-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная)

 250
71.

 «Орус тили. 8-класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.П.Задорожная, Г.С.Чепекова)

300
 

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн окуу китептерге методикалык колдонмолор  

 
72. 

«Английский язык. 3 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова, Г.Д.Назарбекова)

250
73. 

 «Английский язык. 4 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Н.Э.Цуканова, А.Г.Фатнева, А.А.Жолчиева)

 250
74.

«Английский язык. 5 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута, А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

350
75.

«Английский язык. 6 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева, Г.Д.Назарбекова, А.А.Жолчиева)

380
76.

«Английский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Ч.А.Абдышева, О.Р.Балута)

380
 77.

 «Английский язык. 8 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (О.Р.Балута, Ч.А.Абдышева)

380 
78.

«Английский язык. 10 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (А.Г.Фатнева, Н.Э.Цуканова)

300
79.

«Русский язык. 7 класс» окуу китебине методикалык колдонмо (Л.М.Бреусенко, Т.А.Матохина) 

280
80.

«Кыргыз тили», 7-класс окуу китебине методикалык колдонмо (А.А.Оморова, П.С.Осмонова, Т.Н.Абылкасымова, А.А.Узекеева)

480

 

Төмөнкү телефондор менен заказ берсеңиздер болот:
+996(553)760903, +996(706)121173 Дамир.