+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Достор, бизде жакшы жаңылык!

"Аркус" басмасы жергиликтүү авторлор Ольга Балута менен Чынара Абдышеванын окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 8-класстарына арналган "Англис тили" жаңы окуу китебин басып чыгарды.

Окуу китеп КР Билим берүү жана илим министрлиги кабыл алган чет тилдеги предметтик стандарттын жана Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан даярдалган орто мектептер (3-9-класстар) үчүн англис тили боюнча программасынын негизинде түзүлгөн.

Китеп англис тилин маданияттар аралык баарлашуу каражаты катары колдонуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган, андыктан китепте угуу, сүйлөө, окуу жана жазууну камтыган сүйлөө иш-аракеттеринин төрт түрү камтылган.

8-класстар үчүн “Англис тили” китебин дүкөндөрдөн жана базарлардан сатып алсаңыздар!

 

"Англис тили" окуу китеби (8-класс)