+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
1-сентябрда “Аркус” басма үйүнүн өкүлдөрү Ош облусунун Чоң-Алай районундагы Алайчы уулу Саит атындагы инновациялык мектептин салтанаттуу линейкасына катышты.
Урматтуу мамлекеттик тил мугалимдери!
Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 8-класстары үчүн “Кыргыз тили” окуу-методикалык комплекстерин басып чыгарууга даярдоо иштери жүрүп жатат.
«Аркус» басмасынан жарык көргөн орус тилинен окуу китептери эл аралык деңгээлде көрсөтүлдү. 
Урматтуу кесиптештер! Сүйүктүү достор!
Август айы башталып, жаңы окуу жылы да жакындап калды. Мугалимдер өз предметтери боюнча ишти кантип натыйжалуу уюштурууну ойлонуштуруп жатышат.
Урматтуу англис тил мугалимдери!
9-класстар үчүн жаңы англис тили окуу китебин даярдоо иштери аяктоо алдында турат!
2-майдан 6-майга чейин Алматы шаарында (Казакстан Республикасы) «Эне тилге негизделген көп тилдүү билим берүү: сапатты камсыз кылуу жана социалдык интеграцияга жол» деген темада Онунчу аймактык окуу болуп өттү. Ага Казакстан жана Молдовия, Түркмөнстан, Тажикстан, Грузия; Монголия жана Кыргыз Республикасынан келген келген эксперттер катышты.