+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Урматтуу кесиптештер! Жалпы билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү жана ата-энелер!

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-класстарынын «Кыргыз тили» окуу китебинин негизинде жумушчу дептерлер иштелип чыкты. Дептер эки бөлүктөн турат. Авторлору Айгүл Оморова жана Жылдыз Медералиева. Жакынкы арада «Аркус» басмасы бул жумушчу дептерлерди басып чыгарат.

Кымбаттуу достор жана кесиптештер!
Методикалык колдонмолор окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин англис тили мугалимдери үчүн даярдалды.
Урматтуу кесиптештер!

Урматтуу мугалимдер!

Бул маалымат окутуу өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тили мугалимдери үчүн!