+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Урматтуу мугалимдер!

Бул маалымат окутуу өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тили мугалимдери үчүн!

Ак-Талаа районунун Баевтов айылындагы Ш. Бейшеналиев атындагы орто мектепте автордук класс ачылды. Автордук класска мектептин мурдагы директору, 40 жыл мугалим болуп иштеген, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген тажрыйбалуу тарых мугалими Акин Токтосунованын ысымы ыйгарылды.

«Аркус» басмасынан басылып чыккан жумушчу дептерлер Кыргыз Республикасындагы жалпы билим берүү мекемелеринин 10-классынын окуучулары үчүн даярдалган окуу методикалык комплексинин компоненттеринин бири болуп саналат.

Жаңы окуу жылынын алдында «Аркус» басмасынын окуу китептеринин жана окуу куралдарынын актуалдуу баалары менен таанышууңуздарды сунуштайбыз. Баалар баракчасы биздин сайтта жайгаштырылган: http://www.arcus.kg/ky/drugoe/baalar-barakchasy-2

Для 7-го класса школ с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения нашим издательством к началу нового учебного года подготовлен новый учебно-методический комплекс (УМК), продолжающий линию учебников и реализацию методических принципов, предложенных отечественным авторским коллективом под руководством Натальи Павловны Задорожной.

Методикалык колдонмолор окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин англис тили мугалимдери үчүн даярдалды.