+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Методикалык колдонмо окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин англис тили мугалимдери үчүн иштелип чыкты.
 
Колдонмо 7-класстын окуу методикалык комплексинин (авторлору Чынара Абдышева, Ольга Балута) негизги топтому менен иштөө үчүн берилген сунуштардан турат. Анда окуу китебинин тапшырмаларынын жана жумушчу дептерлердин көнүгүүлөрүнүн, ар бир чейректин жыйынтыгы боюнча текшерүү иштердин жооптору дагы камтылды.
 
Колдонмону дүкөндөрдөн жана базарлардан таба аласыздар, ошондой эле 0556 071181 телефонуна байланышып, заказ берсеңиздер болот!
 
Окуу китептердин жана методикалык колдонмолордун электрондук варианттары «Аркус» басмасынын сайтында жайгаштырылган: http://www.arcus.kg/ru/.