+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

Урматтуу мугалимдер!

Бул маалымат окутуу өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн класстардын кыргыз тили мугалимдери үчүн!

«Кыргыз тили. 7-класс» жаңы окуу китебин эффективдүү колдонуу үчүн (авторлору А.А. Оморова, П.С. Осмонова, Т.Н. Абылкасымова, А.А. Узекеева) биздин сайтта «Мугалимдерге методикалык колдоо көрсөтүү» бөлүмүндө календардык-тематикалык план жайгаштырылды. Ал 2021-2022-окуу жылына карата Кыргыз Республикасындагы окутуу өзбек/тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бекитилген Базистик окуу планына ылайык түзүлдү (https://kutbilim.kg/wp-content/uploads/2021/06/bup-21-22_08.06.2021-555.pdf).

Окуу китепке тематикалык сөздүктөрдү дагы биздин сайттан таба аласыздар:

Мындан тышкары, «Аркус» басмасынын сайтында окуу китепке методикалык колдонмонун электрондук варианты жайгаштырылган http://www.arcus.kg/ky/metodicheskaya-podderzhka-uchitelej.