+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *
Урматтуу мамлекеттик тил мугалимдери!
Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 8-класстары үчүн “Кыргыз тили” окуу-методикалык комплекстерин басып чыгарууга даярдоо иштери жүрүп жатат.
Учурда окуу китеби жана мугалимдер үчүн методикалык колдонмо мамлекеттик экспертизадан өтүп жатат. Адистердин алгачкы сунуштары жана эскертүүлөрү алынды.
Басма үйү жаңы окуу китебин окуу жылынын башында же алгачкы айларда басып чыгарууну мерчемдеп жатат.
Эксперттердин сын-пикирлери жана сунуштары эске алынып, толуктоо иштери аяктагандан кийин, биринчи чейректин жана мугалимдер үчүн методикалык колдонмонун материалдарын www.arcus.kg сайтынын «Мугалимдерди усулдук камсыздоо» бөлүмүнө жайгаштырылат.